Služby města Kostelec na Hané – STOČNÉ

Dnes je 29. 9. 2022

ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VEŘEJNÉ KANALIZACE / STOČNÉ/

R O K 2022

dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. – na jednoho obyvatele
při použití vlastního zdroje vody / studny/ 35 m3 za rok
dle spotřeby na vodoměru – podle odpisů
pokud je napojen vodoměr i studna , platí vyhl. 428/2001 Sb.

cena stočného je stanovena z celkových nákladů vynaložených na provoz ČOV a odpovídá platným cenovým předpisům a rozhodnutí Města Kostelce na Hané

CENÍK s DPH:

stočné 40,40 Kč/m3
vodné 47,00 Kč/m3
nájemné vodoměru 198,- Kč/rok

Osoby /dle vyhlášky/ – stočné Kč s DPH

——————————————————————————–

1 osoba 35 m3 1.414-,- s DPH

———————————————————————————

2 osoby 70 m3 2.828,- s DPH

———————————————————————————

3 osoby 105 m3 4.242,- s DPH

——————————————————————————–

4 osoby 140 m3 5.656,- s DPH

———————————————————————————

5 osob 175 m3 7.070,- s DPH

———————————————————————————

6 osob 210 m3 8.484,- s DPH

———————————————————————————

7 osob 245 m3 9.898,- s DPH

———————————————————————————-

Splatnost stočného je :

do 2 osob do 30.06.2022
od 2 osob 1.splátka do 30.06.2022
2.splátka do 31.12.2022

číslo účtu : 1502040349/0800 variabilní symbol:číslo domu

—————————————————————–