Správa bytových domů

Dnes je 6. 12. 2022

Informace o správě bytových domů

Od ledna 2013 přešla správa bytových domů města č.p. 729, č.p. 847, č.p. 848 na příspěvkovou organizaci Služby města Kostelec na Hané.
Informace o zajištění provozu a správy můžete získat na telefonu 582 373 469,582375005,582375006 -mobil 730519797.

———————————————————————————————————————-
S D Ě L E N Í :

Rada města Kostelce na Hané rozhodla o navýšení nájemného o 20%
v městských bytech v bytových domech sídliště Sport Kostelec na Hané -č.p.847,848
a Sportovní ulice č.p.729,Kostelec na Hané a to s účinností od:

sídliště Sport 847,848,Kostelec na Hané od 1.5.2020
Sportovní 729, Kostelec na Hané od 1.6.2020
———————————————————————————————————————–
Rada města Kostelce na Hané konaná dne 29.4.2020 rozhodla:

-na základě nařízení vlády č.200 ze dne 23.dubna 2020,kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů,
odložit zvýšení nájemného v městských bytech bytových domů č.p. 847,848,729 do skončení
mimořádného opatření při epidemii ( v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2)