Služby města Kostelec na Hané, příspěvková organizace

Sídlo firmy

Rynk 114
798 41 Kostelec na Hané

Telefon

582 373 469
730 519 797
Identifikační a platební údaje

IČO: 65762452
DIČ: CZ65762452

Číslo BÚ, Česká spořitelna a.s. – 1502040349 / 0800     pro zasílání plateb stočného + záloh stočného,nájemného,záloh na provoz bytu,platby faktur

Ćíslo BÚ, Česká spořitelna a.s. – 3346718339/0800       pro zasílání plateb záloh na vodné a úhrady faktur za vodné

Petr Smékal

ředitel organizace

mobil 603 898 055

Zdeňka Žilinčiková

 účetní

Tel: 730 519 797, 582 373 469

Lenka Krupová

 účetní

Tel: 730 519 797, 582 373 469

Michaela Kašparová

 účetní

Tel: 730 519 797, 582 373 469